หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 แบบปกติ(on site)

วันที่ 14  มกราคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลชุมโค นำโดยท่านสมเกียรติ  แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลชุมโค ที่นำรถดับเพลิงรถกระเช้า และรถ JCB มาปรับภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้และล้างทำความสะอาดภายในโรงเรียนบ้านวังช้าง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 แบบปกติ(on site) ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

    

บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เข้าอวยพรปีใหม่

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 คุณอุทิศ นิลแสวง ผู้จัดการฝ่ายสวน และทีมงาน เป็นตัวแทนบริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เข้าอวยพรปีใหม่พร้อมมอบของที่ระลึกแก่นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On hand ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้างพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านวังช้าง แจกใบงานให้กับนักเรียนตามกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On hand ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในการนี้โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  อย่างเคร่งครัด

     

สำรวจสถานการณ์สติปัญญาเด็กไทยและความฉลาดทางอารมณ์

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านวังช้าง ให้การต้อนรับนางสาวภิษณี  รอดภัย นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ รพ.สวนสราญรมย์ ทีมนักจิตวิทยาคลินิก จาก รพ.สวนสราญรมย์ และ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เข้ามาสำรวจสถานการณ์สติปัญญาเด็กไทยและความฉลาดทางอารมณ์ และปัจจัยอื่น ที่เกี่ยวข้อง ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังช้าง จำนวน 18 คน