หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

หน้าหลัก

  โครงการ ครู D.A.R.E.

  วันที่  7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง มอบหมายให้นางอัญชนา  เพ็ชรไฝ ครูโรงเรียนบ้านวังช้าง ให้การต้อนรับ ร.ต.อ. อำนาจ เลือดทหาร รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจปะทิว มาให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องยาเสพติด ในโครงการ ครู D.A.R.E.