หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

หน้าหลัก

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านวังช้าง ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั้งในรูปแบบการทดลอง และประวัติความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมทางวิชาการ คือมีฐานการเรียนจำนวน 5 ฐานและประกวดแฟชั่นโชว์ชุดรีไซเคิล