หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

อบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์

“ครูชุมพรวิถีใหม่ ใส่ใจการเรียนรู้เชิงรุก ACTIVE LEARNING”

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้างและคณะครูโรงเรียนบ้านวังช้าง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ “ครูชุมพรวิถีใหม่ ใส่ใจการเรียนรู้เชิงรุก ACTIVE LEARNING” ณ โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. QUICK POLICY พร้อมทั้งพัฒนาให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งความสุข มีความปลอดภัย สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี (BEST PRACTICE) ได้

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้างมอบหมายให้นางรำพึง เรืองวิเศษ และนายจิรเมธ กลมเกลี้ยง ครูโรงเรียนบ้านวังช้าง นำลูกเสือสำรองเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ” ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร

ประชุมข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านวังช้าง

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้างเป็นประธานในการประชุมข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านวังช้าง เพื่อพบปะพูดคุยชี้แจงข้อราชการและแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆ ภายในโรงเรียนทั้ง 4 กลุ่มงาน รวมถึงชื่นชมบุคลากรทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังและความสามารถ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้าง จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของไทย ประกอบไปด้วย การคัดลายมือ วาดภาพระบายสี แต่งคำกลอน ประกวดตัวละครในวรรณคดี เป็นต้น