หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

ทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน

โรงเรียนบ้านวังช้างร่วมกับเทศบาลตำบลชุมโคนำรถดับเพลิงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มาฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน พร้อมด้วยจิตอาสาหมู่4 ตำบลชุมโค นำโดยผู้ใหญ่ลัดดาวัลย์ ดวงภุมเมศร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่4 มาช่วยทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ 

   

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังช้าง เข้ารับการอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จากกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดชุมพร ทั้งนี้กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดชุมพรได้มอบอุปกรณ์เกษตร และเมล็ดพันธุ์พืช

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง

วันที่11 สิงหาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้าง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง และเนื่องใน "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563

       

 

ติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC.) ในระยะที่ 2

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นางสาวสมศรี รอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านวังช้าง เข้าร่วมการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC.) ในระยะที่ 2