หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

กิจกรรมวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านวังช้าง เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอปะทิว โดยมีนายเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอปะทิว เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านวังช้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านวังช้าง โดยมีนายเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอปะทิว เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้าง จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ (29 กรกฎาคม) โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน 7 ฐาน เพื่อตระหนักให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย และเพื่อให้นักเรียนอนุรักษ์ภาษาไทยและหลักการพูดภาษาไทยอย่างถูกต้อง

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จประปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

วันที่  27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้าง จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จประปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 เพื่อน้อมสำนักในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 10 และทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ โรงเรียนบ้านวังช้าง

296652948 3205969089616330 466100406872938639 n